SAP projekti

Vrhunske usluge vezane uz cijeli život SAP projekata:

 • Analiza potrebe firme za SAP proizvodima
 • Pripreme za SAP implentaciju
 • Izrada konceptualnog dizajna
 • SAP implementacija
 • Organizacija i provedba završnih testiranja
 • Cut-Over (prelazak na SAP)
 • Postprodukcijska podrška
 • Analiza uspješnosti SAP implementacije
 • Optimizacija SAP funkcionalnosti

 

Moguće uloge Konex-ovih konzultanata:

 • SAP konzultant
 • Voditelj SAP projekta
 • Koordinator projekta
 • Nadzor nad projektom