PP - Osnovne informacije

U SAP ERP sustavu je modulom PP obuhvaćeno područje upravljanja proizvodnjom koje tehnički obuhvaća četiri područja rada:

Obrada plana prodaje

 • SOP (Sales and Operational Planning – Grubo planiranje prodaje i proizvodnje)
 • DM (Demand Management – Upravljanje potražnjom)

Simulacijsko planiranje

 • LTP (Long Term Planning – Dugoročno planiranje)
 • RCCP (Rough Cut Capacity Planning – Grubo planiranje kapaciteta)

Operativno planiranje

 • MPS (Master Production Scheduling – Glavno planiranje)
 • MRP (Material Requirements Planning – Planiranje materijalnih potreba)
 • CRP (Capacity Requirements Planning – Planiranje kapaciteta)

Praćenje proizvodnje

 • PP-SFC (Shop Flour Control – Diskretna proizvodnja)
 • PP-PI (Process Order in Process Industry – Procesna proizvodnja)
 • PP-REM (Repetitive Manufacturing – Serijska proizvodnja)

 

U procesu implementacije SAP-a u proizvodnim poduzećima modul PP zauzima centralno mjesto i može se slobodno reći da se u dobrim postavljanjem (implementacijom) PP modula postižu najveće uštede koje SAP omogućava. Uštede se baziraju na ciljanoj proizvodnji, na boljoj raspodjeli radne snage i strojeva, na smanjenju troškova skladištenja i transporta te na smanjivanju količine otpada u proizvodnji. Sve ovo je omogućeno zahvaljujući informacijama (i mogućnostima njihove obrade) koje SAP pruža korisniku. Te su informacije trenutne, odnosno odmah nakon unosa su dostupne svima koji su spojeni na sustav i koji imaju potrebne ovlasti.

Neophodan uvjet za rad PP modula je precizno definiranje matičnih podataka i korektno određivanje parametara planiranja u matičnom slogu materijala. Tu dolazi do izražaja SAP-ova integrabilnost: na osnovu jednom unešenih matičnih podataka se radi i planiranje i praćenje proizvodnje, a samo planiranje se može raditi na više razina poslovanja: operativno planiranje, simulacijsko planiranje i integralno planiranje (zajedničko proizvodno-financijsko planiranje sa CO modulom).

Proces operativnog planiranja počinje na osnovu prodajnih zahtjeva formiranih u obliku Plana prodaje. Plan prodaje se obrađuje na osnovu podataka danih u matičnom slogu materijala, te se na osnovu izabrane strategije i postavljenih parametara dolazi do dva osnovna rezultata: planskih naloga za proizvodnju i planskih zahtjeva za nabavu.

Važan dio operativnog planiranja predstavlja planiranje korištenja raspoloživih kapaciteta. Na osnovu podataka o raspoloživosti ljudi i strojeva, te na osnovu izraženih potreba za kapacitetima (preko planova prodaje i opisa tehnologije) radi se ocjena raspoloživosti i tzv. izjednačavanje kapaciteta. Dakle, SAP na osnovu podešenih parametara može načiniti vrlo točnu procjenu mogućnosti ispunjenja plana obzirom na raspoložive kapacitete i može također načiniti poravnavanje toga plana, tako da isti bude izvediv. Ovo je, međutim, najosjetljiviji dio PP-a te je za dobre rezultate potrebno uložiti neusporedivo više vremena nego za ostala područja.

Simulacijsko planiranje se koristi za dobivanje podataka potrebnih za ocjenjivanje izvedivosti alternativnih prodajnih planova, za procjenu potreba za kapacitetima, za proučavanje tržišta (nabava potrebnih sirovina) i slično. Kao rezultat simulacija, na osnovu simuliranih nezavisnih potreba i simulacijskog MRP-a, proizilaze simulirani planski nalozi, simulirane zavisne materijalne potrebe i simulirane potrebe za kapacitetima. Moguće je zatim kreirati različite verzije planiranja i poslije uspoređivati rezultate planiranja.

Primjer korištenja simulacije je svakako razrada godišnjeg plana, kada je potrebno vidjeti da li je isti ostvariv obzirom na raspoloživost ljudi i strojeva, te kad se mora znati koliko je potrebno koje sirovine za željenu godišnju proizvodnju gotovih proizvoda.

Praćenje proizvodnje se vrši na osnovu radnih naloga. Njihovo je kreiranje moguće u osnovi na dva načina: pretvorbom iz planskih naloga i ručnim kreiranjem. U oba slučaja se za bazu uzimaju podaci prethodno upisani u formi matičnih receptura i proizvodnih resursa.

Logistički procesi vezani za radne naloge su:

 • kreiranje radnog naloga
 • provjere raspoloživosti materijala i kapaciteta
 • lansiranje (otpuštanje) radnog naloga
 • knjiženje potrošnje materijala na radni nalog
 • potvrđivanje proizvedenih količina i utrošenog vremena po radnom nalogu
 • knjiženje prijema robe sa radnog naloga
 • tehničko dovršenje radnog naloga

 

PP izvještajni sustav prikuplja podatke na osnovu informacija unešenih u radne naloge, te pokriva sve standardne vrste proizvodnih izvještaja:

 • proizvedene količine po radnom nalogu, po periodu, po proizvodu i po resursu
 • potrošene količine materijala po radnom nalogu, po periodu, po proizvodu i po resursu
 • odstupanja stvarne potrošnje u odnosu na normativnu