CO-PC Preduvjeti

Modul CO-PC je jedna od najvažnijih SAP komponenti u proizvodnim firmama. Pomoću te komponente se na jedinstveni način prikupljaju i analiziraju svi proizvodni troškovi, od troškova utrošenih materijala, preko amortizacije proizvodnih linija i plaća radnika u proizvodnji, sve do režijskih troškova.

Postoje tri neophodna uvjeta za dobar i pouzdan rad CO-PC modula:

 • korektno definiranje proizvodnih matičnih podataka
 • korektno postavljena CO struktura (Mjesta troška i Profitni centri)
 • korektno određivanje strukturnih parametara vezanih za način praćenja troškova.

Podaci za rad CO-PC funkcionalnosti se dobivaju iz modula PP, putem sastavnica i planova operacija.

 • matični podaci materijala
 • sastavnice
 • mjesta rada
 • planovi operacija

Proizvodni CO matični podaci neophodni za rad CO-PC modula:

 • tipovi aktivnosti
 • mjesta troška
 • primarni troškovni elementi
 • sekundarni troškovni elementi

Strukturni parametri potrebni za rad CO-PC modula definiraju način izračunavanja i analize proizvodnih troškova. Postoji devet glavnih strukturnih parametara:

 • Struktura troškovnih komponenti
 • Obrazac općih troškova
 • Tip obračuna troškova
 • Varijanta obračuna troškova
 • Varijanta vrednovanja
 • Struktura WIP troškova
 • Proizvodna odstupanja
 • Kategorije troškova
 • Profil obračuna radnih naloga