Sljedivost u proizvodnji

Sljedivost zadnjih godina postaje obavezni pojam u svim vrstama proizvodnje i kontinuirano se pojavljuju zahtjevi za potpunim povezivanjem procesa vezanih za ulaz sirovine sa procesima transformacije i procesima distribucije/prodaje gotovog proizvoda. Sljedivost mora biti omogućena u oba pravca: od dobavljača sirovine prema kupcu gotovog proizvoda, u slučaju potrebe za povlačenjem određene količine proizvoda iz potrošnje, te u smjeru od kupca do dobavljača, u slučaju potrebe za otkrivanjem uzroka loše kvalitete proizvoda.

Današnji potrošački trendovi postavljaju pred proizvodne firme sve veće i strože zahtjeve za ostvarivanjem sljedivosti. Da bi se takvi strogi zahtjevi sljedivosti mogli kvalitetno ostvariti, poslovno-informatička podrška mora biti na iznimno visokoj razini. Istu je moguće ostvariti zahvaljujući tehnološkom napretku, ali pri tome se mora imati na umu ravnoteža želja i financijskih mogućnosti.

Informatička podrška se može dobiti na nekoliko načina, ovisno o broju uključenih sustava. U proizvodnim je firmama redovito u upotrebi više IT sustava te se za ostvarenje jednoznačne sljedivosti mora koristiti međusobno povezivanje tih sustava, kada govorimo o integriranom sustavu sljedivosti. Integrirani sustavi se najčešće sastoje od jednog poslovnog (ERP) sustava i nekoliko proizvodno-procesnih sustava. Integrirani sustav mora osigurati automatsku izmjenu podataka između ERP sustava i sustava za praćenje proizvodnog procesa:

  • skupljanje podataka
  • obrada podataka
  • prikaz podataka

 

Sve ključne točke u procesu, počevši od prijema materijala od dobavljača pa sve do isporuke prozvoda kupcu, moraju biti opremljene odgovarajućom opremom te pogodnim programima za prikupljanje podataka iz procesa. Naravno, sve to mora biti zaokruženo jasno definiranim ciljem, čiji je osnovni parametar željena razina sljedivosti.

Razina sljedivosti mora biti optimirana obzirom na tehničke mogućnosti praćenja proizvodnih detalja, pri čemu se svakako mora voditi računa i o ekonomski faktoru, obzirom da iskustva govore da linearno povećavanje zahtjeva za detaljima uzrokuje eksponencijalno povećavanje budžeta potrebnog za nabavu opreme i samu implementaciju cijelog sustava.