CO-PC Osnovni podaci

U sustavu SAP ERP je modulom CO-PC obuhvaćeno područje upravljanja proizvodnim troškovima koje tehnički obuhvaća tri područja rada:

 • Procjena troškova         ...   CO-PC-PCP (Product Cost Planning)
 • Troškovi radnih naloga  ...   CO-PC-OBJ (Cost object Controlling)
 • Informacijski sustav      ...   CO-PC-IS (Product Cost Info System)

 

Procjena troškova proizvodnje se radi prije početka proizvodnje i kao rezultat se dobiva cijena izrade proizvoda i poluproizvoda. Do cijene se dolazi na osnovu strukture proizvoda, cijena materijala, cijena aktivnosti i ključa općih troškova, a analiza troškova se radi pomoću strukture troškovnih komponenti. Izračunata cijena se maksimalno jednom mjesečno može otpustiti u matični slog materijala. Razlika u odnosu na prethodnu cijenu se knjiži na određeni konto odstupanja u cijeni. Za taj konto mora biti prethodno definiran primarni troškovni element.

Troškovi radnih naloga se vode po principu planskih, stvarnih i ciljnih troškova:

 • Planski troškovi se izračunavaju prilikom kreiranja radnog naloga
 • Stvarni troškovi predstavljaju rezultat knjiženja materijala i tipova aktivnosti
 • Ciljni troškovi izračunavaju prilikom zatvaranja parioda i predstavljaju normativne troškove za stvarno proizvedene količine.

Prilikom zatvaranja perioda sustav izračunava Odstupanja ili WIP, ovisno da li su radni nalozi završeni ili ne:

 • Za sve završene radne naloge sustav izračunava proizvodna odstupanja, te se ona knjiže na određeni konto odstupanja u proizvodnji (za taj konto mora prethodno biti definiran primarni troškovni element)
 • za sve nezavršene radne naloge sustav izračunava WIP (rad u toku), te se izračunati iznos privremeno knjiži na predviđena konta, ovisno da li se radi o pozitivnom ili negativnom WIP-u (za ta dva konta se ne smiju kreirati troškovni elementi)

 

Informacijski sustav proizvodnje sadrži dvije vrste izvještaja:

 • izvještaji o trenutnim troškovima radnih naloga
 • drill-down izvještaji temeljeni na posebnom procesu prikupljanja podataka

Izvještaji o trenutnim troškovima sadrže podatke na osnovu proizvodnih knjiženja:

 • vrijednost proizvedenih količina
 • vrijednost potrošenih količina materijala
 • proizvodna odstupanja

Drill-down izvještaji se zasnivaju na hijerarhijskom principu. Za njih je potrebno koristiti specifične alate za prikupljanje podataka iz radnih naloga nakon završetka procesa zatvaranja perioda. Prikupljeni podaci se skupno analiziraju na osnovu prethodno definiranih podatkovnih hijerarhija. Podaci koji se mogu analizirati na taj način su Planski, Stvarni i Ciljni troškovi i količine, te sve definirane kategorije proizvodnih odstupanja.