CRP - Planiranje kapaciteta

Planiranje ili izjednačavanje kapaciteta je usaglašavanje proizvodnih vremena pojedinih planskih ili radnih naloga obzirom na raspoložive kapacitete. To pitanje je jedno od najosjetljivijih u PP modulu i potrebno mu je posvetiti najviše pažnje ukoliko se žele upotrebljivi rezultati. Prvenstveno je potrebno točno definirati matične podatke vezane za mjesta rada i kategorije kapaciteta, te načiniti određenu prilagodbu sustava da bi se dobio prikaz na planskoj ploči koji odgovara proizvodnim potrebama.

Planiranje raspoloživih kapaciteta (ljudi i strojevi) je moguće načiniti vrlo detaljno, ali se u principu ono provodi samo za određene resurse, tzv. uska grla u proizvodnji.

Na osnovu planova prodaje i opisa tehnologije se dobiva slika potrebnih kapaciteta, a na osnovu matičnih podataka i informacija o trenutnom stanju procesa, slika raspoloživih kapaciteta. Te dvije baze podataka je potrebno usporediti. Nakon usporedbe se kao rezultat dobiva slika izvodivosti polaznog plana, obzirom na stanje kapaciteta kojim se raspolaže. Sljedeći je korak provedba izjednačavanja kapaciteta, tj. ostavlja se SAP-u da na osnovu “pravila i parametara” koji su prethodno dogovorno zadani, načini preraspodjelu, odnosno izjednačavanje kapaciteta.

Sama provedba izjednačavanja kapaciteta je moguća na dva načina koji se međusobno razlikuju po vrsti prikaza (tablični i grafički prikaz).