Razine kvalitativnih procesa

Poslovni informatički sustavi, implementirani na odgovarajući način poštivanjem principa uniformnosti, dostupnosti, pragmatičnosti i jednostavnosti, mogu u iznimno velikoj mjeri pomoći proizvodnim poduzećima svih veličina u ostvarivanju visoke kvalitete svojih proizvoda.

Iako sve izgleda jasno i razumljivo, postići sve postavljene ciljeve vezane za kvalitetu nije uopće jednostavno. Informatička podrška je potrebna za tri razine kvalitativnih procesa u proizvodnim poduzećima: osnovnu proizvodnu razinu, korporacijsku razinu i dodatnu, specifičnu razinu za konkretnu zemlju u kojoj se proizvodnja odvija.

Osnovnu proizvodnu razinu čine procesi s najvećim stupnjem povezanosti pojma kvalitete i same proizvodnje: kvaliteta ulazne sirovine, kvaliteta procesa transformacije i kvaliteta gotovog proizvoda. Naravno, ova tri procesa moraju biti potpuno povezana u cilju osiguranja sljedivosti. Sljedivost nije više svojstvena samo farmaceutskim i prehrambenim poduzećima, već zadnjih godina postaje obavezni pojam u svim vrstama proizvodnje.

Korporacijsku razinu čine procesi koji predstavljaju potrebu velikih međunarodnih korporacija za dva dodatna elementa kvalitete: uniformnost i dostupnost informacija. Treću razinu čine specifični zahtjevi koji proizilaze iz poslovne kulture prešutno definirane u nekim zemljama.

Integrirani poslovni informatički  sustavi značajno doprinose općenitom poboljšanju stupnja kvalitete na nekoliko načina. U razdoblju generalne financijske krize je vjerovatno najbitniji utjecaj ERP sustava na polju smanjivanja proizvodnih troškova, od mogućnosti brzog uočavanja slabih točaka pomoću pristupa različitim informacijama, sve do smanjivanja obima administrativnih poslova. Osim utjecaja na troškove, osigurava se transparentnost procesa i svih podataka te potpuna sljedivost do krajnjeg potrošača.

Kvalitetne funkcije planiranja doprinose sveukupnoj kvaliteti na način da se poboljšava točnost planiranja proizvodnje, distribucije i nabave, te se dolazi sve bliže željenom stanju minimalnih zaliha.

Kvaliteni sustavi za izvještavanje omogućavaju poboljšanje procesa donošenja odluka, jer su sve relevantne informacije postale dostupne i "jednoznačne".